Blog Image

WextWerk

Naturvänlig trädgård.

Naturträdgård Posted on 14 Jan, 2014 18:06:26

DEN NATURVÄNLIGA TRÄDGÅRDEN. (Fick ett spontant infall att punkta ner lite tankar om vår “FÖRÄDLADE NATURTRÄDGÅRD “.:
Låt natur och ditt “odlande” gå hand i hand. Skapa mångfald i din trädgård. Många växt- och djurarter ger en mindre sårbar trädgård. Vi njuter av naturen utanför vår tomt… Försök locka in de bästa delarna av naturen innanför ” staketet”… ängsblommor … fjärilar… fåglar… igelkottar… grodor… salamandrar… skogsödlor … pollinerande insekter… “nyttodjur” av alla de slag…
………… FÖLJ EKOLOGINS SPELREGLER. ARBETA MED… INTE MOT NATUREN………..
Det är nedbrytarna (bakterier, svampar, kvalster, maskar mm) som behöver “mat” ( löv, barr, kvistar, gräsklipp mm ). Det är nedbrytarna som då skapar den näring som dina växter behöver….komplettera gärna, om så behövs, med naturgödsel, benmjöl mm.
…………..TRÄDGÅRDENS TYSTE JORDFÖRBÄTTRARE…DAGGMASKEN………………….
Daggmasken, vår flitige medarbetare, lever av förmultnande organiska ämnen… blad och andra växtdelar. Den både gödslar och genomluftar jorden.
…………………….TACK MIN KÄRE TRÄDGÅRDSKAMRAT……………………………….
………………………NÅGRA NATURNÄRA TANKAR:………………………………………..
1. Räfsa inte för noga. Lämna kvar lite till dina nedbrytare och krafsande fåglar.
2. Elda inte upp trädgårdsavfallet…Klipp i småbitar (5-10 cm) med t. ex. sekatör . Mata dina nedbrytare direkt i rabatterna eller kompostera.
3. Odlar du. Täckodla…Samodla…Växelbruka.
4. Behåll småbiotoper ( berghällar, fuktstråk mm.)
5. Skydda och behåll de inhemska arterna i din trädgård.
6. “Fågelträdgård” .Fågelbuskage för bobygge , skydd och föda . Vatten . Holkar med olika ingångshål ,specialholkar mm.
7. Ängsblommor…fjärilar … föda till fjärilslarven … nektarkällor till fjärilarna …
…………………..FJÄRIL VINGAD SYNS FÖR SÄLLAN ………………………………
8. VATTEN… ett måste . Från det lilla fågelbadet till den stora dammen.
9. Stockar… ihåliga … gömslen för många. Det finns ett rikt liv även i döda träd.
10. Igelkotten … igelkottshus … rishögar .
11. Det flygande däggdjuret… fladdermusen … fladdermusholkar.
………….. FLADDERMUS SÖKER SOMMARHUS ………………………………………..
12. Skapa bohålor till pollinerande insekter … “STEKELHOTELL” ………………….
13. “FÖRÄDLA ” din trädgård med lämpliga växter … fjärilsväxter mm
Dofternas… smakernas ….alla SINNENAS TRÄDGÅRD. Ett angenämt sätt för oss att vara i trädgården ……Upplev naturen direkt från hängmattan… Komplettera gärna med fler goda tankar om NATURTRÄDGÅRD.Välkommen

Naturträdgård Posted on 27 Apr, 2013 12:05:55

Välkommen till WextWerk och en förädlad naturträdgård.

Hemsidan piaochulf.se