Blog Image

WextWerk

Vatten – Ett måste i Naturträdgården . Små fågelbad – bäck – damm – göl – . Trädgårdens djurliv behöver vatten !

Uncategorised Posted on 13 Sep, 2020 17:00:34

Jag tänker ofta på hur jag skall förändra vår “Förädlade Naturträdgård” för att öka den “Biologiska Mångfalden”!November har passerat !

Uncategorised Posted on 03 Dec, 2019 20:18:00

Slutet av nov. . Kyla 12 cm snö – nu 3: e dec. under stark tö. Nästan vårkänning! Då kommer minnesbilder även från många somrar .Löven faller !

Uncategorised Posted on 22 Nov, 2019 10:46:46
Sommar – sommar- sommar .Vy mot Pias uteplats med sommarblommor . Pelargoner , fuchsia mm .

Snart är november över ! Tänker tillbaka på alla trevliga trädgårdsbesök och trädgårdens olika skiften från tidig vår fram till nu . Tack alla som besökt oss under året . Nu blickar vi framåt ! Fredagen den 22 maj kl. 1200 – 2000 år 2020 . Den Biologiska Mångfaldens Dag . Välkommen in i vår Naturträdgård !Naturvänlig trädgård.

Naturträdgård Posted on 14 Jan, 2014 18:06:26

DEN NATURVÄNLIGA TRÄDGÅRDEN. (Fick ett spontant infall att punkta ner lite tankar om vår “FÖRÄDLADE NATURTRÄDGÅRD “.:
Låt natur och ditt “odlande” gå hand i hand. Skapa mångfald i din trädgård. Många växt- och djurarter ger en mindre sårbar trädgård. Vi njuter av naturen utanför vår tomt… Försök locka in de bästa delarna av naturen innanför ” staketet”… ängsblommor … fjärilar… fåglar… igelkottar… grodor… salamandrar… skogsödlor … pollinerande insekter… “nyttodjur” av alla de slag…
………… FÖLJ EKOLOGINS SPELREGLER. ARBETA MED… INTE MOT NATUREN………..
Det är nedbrytarna (bakterier, svampar, kvalster, maskar mm) som behöver “mat” ( löv, barr, kvistar, gräsklipp mm ). Det är nedbrytarna som då skapar den näring som dina växter behöver….komplettera gärna, om så behövs, med naturgödsel, benmjöl mm.
…………..TRÄDGÅRDENS TYSTE JORDFÖRBÄTTRARE…DAGGMASKEN………………….
Daggmasken, vår flitige medarbetare, lever av förmultnande organiska ämnen… blad och andra växtdelar. Den både gödslar och genomluftar jorden.
…………………….TACK MIN KÄRE TRÄDGÅRDSKAMRAT……………………………….
………………………NÅGRA NATURNÄRA TANKAR:………………………………………..
1. Räfsa inte för noga. Lämna kvar lite till dina nedbrytare och krafsande fåglar.
2. Elda inte upp trädgårdsavfallet…Klipp i småbitar (5-10 cm) med t. ex. sekatör . Mata dina nedbrytare direkt i rabatterna eller kompostera.
3. Odlar du. Täckodla…Samodla…Växelbruka.
4. Behåll småbiotoper ( berghällar, fuktstråk mm.)
5. Skydda och behåll de inhemska arterna i din trädgård.
6. “Fågelträdgård” .Fågelbuskage för bobygge , skydd och föda . Vatten . Holkar med olika ingångshål ,specialholkar mm.
7. Ängsblommor…fjärilar … föda till fjärilslarven … nektarkällor till fjärilarna …
…………………..FJÄRIL VINGAD SYNS FÖR SÄLLAN ………………………………
8. VATTEN… ett måste . Från det lilla fågelbadet till den stora dammen.
9. Stockar… ihåliga … gömslen för många. Det finns ett rikt liv även i döda träd.
10. Igelkotten … igelkottshus … rishögar .
11. Det flygande däggdjuret… fladdermusen … fladdermusholkar.
………….. FLADDERMUS SÖKER SOMMARHUS ………………………………………..
12. Skapa bohålor till pollinerande insekter … “STEKELHOTELL” ………………….
13. “FÖRÄDLA ” din trädgård med lämpliga växter … fjärilsväxter mm
Dofternas… smakernas ….alla SINNENAS TRÄDGÅRD. Ett angenämt sätt för oss att vara i trädgården ……Upplev naturen direkt från hängmattan… Komplettera gärna med fler goda tankar om NATURTRÄDGÅRD.